دانشگاه های کشاورزی


جهت به روز رسانی یا تصحیح اطلاعات این صفحه با شماره 64582040 یا 64582053 تماس حاصل نمایید. 

آذربایجان شرقی

دانشگاه تبریز – دانشکده کشاورزی

تلفن: 3 3392037 -041

دورنگار: 33345332 -041

وب سایت دانشگاه: www.tabrizu.ac.ir

پست الکترونیکی : asci.tu@tabrizu.ac.ir

آدرس: تبریز- خیابان 29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، کدپستی: 5166614766

 

آذربایجان غربی

دانشگاه ارومیه – دانشکده کشاورزی

تلفن: 6- 32752844     4- 32752740- 044

دورنگار: 32753172

وب سایت دانشگاه: www.urmia.ac.ir

پست الکترونیکی info@urmia.ac.ir

آدرس: ارومیه بلوار دانشگاه کیلومتر 11 جاده سرو کد پستی 5756151818

 

اردبیل

دانشگاه محقق اردبیلی- دانشکده کشاورزی

تلفن :33510140-045 -  داخلی  5147

دورنگار: 33512204-045

وب سایت دانشگاه www.uma.ac.ir

آدرس: اردبیل- خیابان دانشگاه- دانشگاه محقق اردبیلی- دانشکده علوم کشاورزی

 

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان

تلفن: 32715418- 045

دورنگار:  32715417- 32715674- 045

پست الکترونیکی: Moghanagri@uma.ac.ir
نشانی: استان اردبیل، شهرستان پارس آباد مغان- کیلومتر 17 جاده اصلاندوز- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

 

دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده مهندسی کشاورزی

تلفن: 3300-33912255-031

دورنگار: 33912254-031


ایران - اصفهان: کدپستی: 8415683111

 

دانشگاه ایلام – دانشکده کشاورزی

تلفن: 32227015 -084

دورنگار : 32227015 -084

پست الکترونیکی روابط عمومی: relations@ilam.ac.ir

رایانامه: it@ilam.ac.ir

وب سایت دانشگاه: www.ilam.ac.ir

نشانی: ایلام-بلوار پژوهش-صندوق پستی 516-69315

 

دانشگاه تهران - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
تلفن: 32224022-026
دورنگار: 32224023-026
پست الکترونیکی:  public@can.ut.ac.ir

 

دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده کشاورزی

تلفن: 48290

دورنگار: 48292200

پست الکترونیک dean-gri@modares.ac.ir:

آدرس: اتوبان تهران – کرج، کیلومتر 17، بعد از پیکان شهر، بلوار پژوهش، دانشکده کشاورزی.

صندوق پستی: 336-14115

 

دانشگاه فردوسی مشهد – دانشکده کشاورزی

تلفن: 38805000-051

پست الکترونیکی: pr@um.ac.ir

نشانی: ایران، مشهد، میدان آزادی، دانشگاه فردوسی مشهد کدپستی: 9177948974

 

دانشگاه زنجان – دانشکده کشاورزی

تلفن: 04823330524

دورنگار:0483252824

پست الکترونیک: agri[at]znu.ac.ir

نشانی: ایران-زنجان-دانشگاه زنجان-کدپستی 45195-313


 

دانشگاه سمنان – پردیس دانشکده کشاورزی

تلفن : 33654100-023

نمابر : 33321005-023

تلفن روابط عمومی دانشگاه : 33654128-023

پست الکترونیکی رئیس دانشگاه:   president@semnan.ac.ir

پست الکترونیکی روابط عمومی دانشگاه  p_relations@semnan.ac.ir :

نشانی: سمنان - روبروی پارک سوکان - پردیس شماره یک - سازمان مرکزی دانشگاه سمنان

کد پستی : 19111-35131

 

دانشگاه شیراز دانشکده کشاورزی

تلفن: 33276906 - 071

دورنگار: 32276907-  071

وب سایت: shirazu.ac.ir/agri

 

دانشگاه یاسوج

تلفن: 33229516(074)

نشانی: یاسوج، خیابان پاسداران، ساختمان مرکزی دانشگاه یاسوج. کدپستی: 74934-75918

 

دانشگاه شهید باهنر کرمان – دانشکده کشاورزی

تلفن: 33257442-034
دورنگار: 33257443-034
تلفن مدیریت سایت دانشکده: 31322662 - 034  
رایانامه samare@uk.ac.ir

آدرس: کرمان، بزرگراه امام ،  میدان پژوهش انتهای بلوار 22 بهمن، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده کشاورزی صندوق پستی: 133 – 76169

 

دانشگاه رازی کرمانشاه – دانشکده کشاورزی

تلفن:34274501-083

دورنگار: 34274503-083

ایمیل: chancellor@razi.ac.ir , me_aalami_aleagha@razi.ac.ir

نشانی: کرمانشاه، طاق بستان، خیابان دانشگاه، سازمان مرکزی کدپستی 67149-67346

 

دانشگاه علوم طبیعی گرگان- دانشکده کشاورزی

مدیریت حوزه رباست و روابط عمومی

تلفن: 32221418- 332224080- 017

دورنگار: 32227867017-

ادرسخیابان شالیکوبی،عدالت 15 – ساختمان شماره2 مرکزی دانشگاه گلستان طبقه 3

 

دانشگاه گیلان – دانشکده کشاورزی

تلفن: 33690282- 013

دورنگار:  33690281- 013

روابط عمومی دانشگاه:  6690571- 013

سایت: pr@guilan.ac.ir

نشانی :رشت ، بزرگراه خلیج فارس - کیلومتر 5 جاده تهران ، پردیس دانشگاه گیلان ، دانشکده کشاورزی

 

دانشگاه مازندران- دانشکده کشاورزی

تلفن: 6-33687574- 011

دورنگا33687574- 011

نشانی: ساری –کیلومتر9 جاده دریا -  میدان خزر کیلومترجاده 9

 

دانشگاه لرستان – دانشکده کشاورزی

تلفن: 066- 33120106-06633120097

دورنگار: 066- 33120106-06633120097

سایت: agri.lu.ac.ir

نشانی: لرستان، خرم آباد ، کیلومتر 5 لرستان، خرم آباد ، کیلومتر 5 جاده خرم آباد تهران - سازمان مرکزی دانشگاه لرستان

 

دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی

تلفن: 2621002086- 3

دورنگار32780803- 086

سایت: P-R@araku.ac.ir

نشانی: ایران-اراک- خیابان شهید بهشتی -دانشگاه اراک. کدپستی: 38156 – 879

 

دانشگاه بوعلی سینا همدان – دانشکده کشاورزی

تلفن:  - 38381601-10081

نشانی: آدرس: همدان - چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن - دانشگاه بوعلی سینا

کدپستی: 6517838695
تعداد بازديد از سايت: 121238285
تعداد بازديد زيرپورتال: 11497704
اين زيرپورتال امروز: 10231
تعداد بازديد اين صفحه: 8639
در امروز: 74883
اين صفحه امروز: 32
 
 استفاده از مطالب واخباربا ذکر منابع بلامانع است                                     طراحی و اجرا : مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی
خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.